1. שימוש באתר לרבות גלישה ו/או השתתפות במכירות ו/או רכישת מוצרים על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך
 2. איסוף ושימוש במידע
 • הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.
 • השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת :
 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים.
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.
  • החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים; עם זאת, החברה לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים כאמור. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית.
  • רשאית החברה לעשות שימוש במידע שנתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שהחברה תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.
 1. שימוש ב Cookies

אנו עושים שימוש במה שמכונה cookies על מנת לספק לך פונקציות רחבות, להפוך את האתר שלנו ליותר ידידותי למשתמש ולמקסם את אתר האינטרנט שלנו. cookies הינם קבצים קטנים השמורים על מכשירך באמצעות דפדפן הרשת שלך.

 • אנו עושים שימוש ב cookies למגוון של מטרות ולתפקידים שונים. כמו כן, אנו עושים הבחנה בין cookies בהתאם לשאלות: האם הן הכרחיות מנקודת מבט טכנית (כלומר, דרישות טכניות), כמה זמן הן נשמרות ונעשה בהן שימוש (ידוע בשם תקופת אגירה) והאם הן הותקנו על ידי אתר האינטרנט שלנו או על ידי צד שלישי ואם כן, על ידי מי (כלומר, על ידי איזה ספק)
 • עוגיות” הכרחיות מבחינה טכנית (Technically mandatory cookies): אנו עושים שימוש ב cookies מסוימות משום שהן דרישות הכרחיות על מנת להבטיח כי אתר האינטרנט שלנו והפונקציות שבו יוכלו לפעול בצורה ההולמת את החוק. cookies מסוג זה מותקנות באופן אוטומטי כאשר מתבצעת גישה לאתר האינטרנט או לפונקציה מסוימת, אלא אם מנעת התקנת  cookies  באמצעות הגדרות הדפדפן שלך.

עוגיות” שאינן הכרחיות מבחינה טכנית (Technically non-mandatory cookies): מהצד השני, cookies שאינן הכרחיות מותקנות על מנת לשפר, למשל, את הנוחיות והביצועים של אתר האינטרנט שלנו או לשמור הגדרות מסוימות שקבעת. אנו עושים שימוש ב cookies שאינן הכרחיות מבחינה טכנית גם כדי לקבל מידע בנוגע לתדירות שבה נעשה שימוש בחלקים מסוימים מהאתר שלנו, כך שנוכל להתאים אותם בצורה יותר מדויקת לצרכייך בעתיד. אנו לא שומרים cookies שאינן נדרשות מבחינה טכנית אלא אם לחצת על התיבה הרלוונטית ובכך אישרת שקראת את מסמך מדיניות השימוש שלנו ב cookies (cookie note) והמשכת להשתמש באתר האינטרנט שלנו.

עוגיות” זמניות (session cookies): במרבית ה cookies יש צורך רק כל עוד הנך מחובר לשירות הנוכחי או ממשיך את פעולתך. הן נמחקות או מאבדות תוקף ברגע שתעזוב את אתר האינטרנט שלנו או שפעולתך הנוכחית תסתיים (אלו נקראות session cookies). ב”עוגיות” זמניות נעשה שימוש, למשל, על מנת לקבל מידע מסוים בזמן פעולתך.

עוגיות” קבועות (permanent cookies): מידי פעם ישנם מקרים בהם cookies נשמרות לתקופות זמן ממושכות יותר, למשל, על מנת לזהות אותך כאשר הנך מבקר באתר האינטרנט שלנו שוב בנקודת זמן מאוחרת יותר. המשמעות הינה כי תוכל לחזור שוב להגדרות שמורות. הנ”ל אומר כי תוכל לגשת לאתר האינטרנט שלנו יותר במהירות ובנוחות ולא תצטרך להגדיר מחדש הגדרות מסוימות, כמו למשל לציין שפה רלוונטית. “עוגיות” קבועות נמחקות באופן אוטומטי כאשר מסתיימת תקופת זמן מוגדרת הנספרת מהיום שבו ביקרת באתר או ב domain בהם הוגדרו cookies.

עוגיות” צד שלישי (third-party cookies): cookies הנקראות “עוגיות” צד שלישי מוגדרות ונעשה בהן שימוש על ידי ספקים או אתרי אינטרנט אחרים, לדוגמא, על ידי מפעילי כלי ניתוח מבוססי רשת. פרטים נוספים על אודות כלי ניתוח מבוססי רשת ומדידת טווח נמצאים להלן במסמך מדיניות זה. ספקי צד שלישי עושים שימוש ב cookies גם כדי להציג פרסומות או לשלב תוכן של מדיה חברתית, כלומר, קישורים חברתיים (social plug-ins).

קבלת קיומן של cookies איננה תנאי הכרחי בעת השימוש באתר האינטרנט שלנו. במידה ואינך מעוניין בשמירת cookies  על מכשירך, תוכל לבטל את האפשרות הרלוונטית בהגדרות המערכת בדפדפן שלך. ניתן למחוק cookies שנשמרו באמצעות הגדרות המערכת בדפדפן שלך בכל זמן. לתשומת לבך, אולם, כי במידה ולא תקבל cookies, אפשרויות מסוימות בשירותינו עשויות להיות מוגבלות.

 1. גוגל ניתוחי מידע – Google Analytics

אתר אינטרנט זה עושה שימוש ב”גוגל ניתוחים” (להלן: Google Analytics), שירות ניתוח מבוסס רשת של חברת גוגל בע”מ (להלן: “Google”). Google Analytics עושה שימוש ב”עוגיות” (להלן: cookies) (ראה סעיף 5), דהיינו, קבצי טקסט השמורים על מחשבך ומאפשרים לנו לנתח את שימושך באתר האינטרנט שלנו. המידע הנוצר על ידי cookies בעת שימושך באתר האינטרנט שלנו בדרך כלל נשלח לשרת של Google בארצות הברית, שם הוא מאוחסן. עם זאת, במידה והפעלת את כלי האנונימיזציה של כתובת ה IP (להלן: IP anonymization) עבור אתר אינטרנט זה, כתובת ה IP שלך לא תישלח מבלי שראשית כל תקוצר על ידי Google במדינות החברות באיחוד האירופי או צדדים נוספים להסכם האזורי לכלכלה אירופית (Agreement on the European Economic Area). רק במקרים יוצאי דופן תישלח כתובת ה IP המלאה לשרת של Google בארצות הברית ותקוצר שם. בפועלה בשם מפעילי האתר, Google תעשה שימוש במידע זה על מנת לנתח את שימושך באתר האינטרנט, לייצר דוחות על אודות תנועות גלישה עבורנו כמפעילי אתר ולספק לנו שירותים נוספים הקשורים לשימושי גלישה ואינטרנט. כתובת ה IP, אשר Google Analytics שולחת באמצעות הדפדפן שלך, לא תקושר על ידי Google עם נתונים אחרים כלשהם שברשותה.

אתר אינטרנט זה עושה שימוש ב Google Analytics בתוספת IP anonymization. הפועל היוצא מכך הינו קיצור כתובות IP טרם עיבוד נוסף, כך שהנתונים לא יוכלו להיות מקושרים לאדם מסוים. במידה והנתונים הנאספים בעניינך מאפשרים הסקת מסקנות עלייך כאדם, הדבר נמנע באופן מיידי והנתונים האישיים הרלוונטיים נמחקים מיידית.

אנו עושים שימוש ב Google Analytics על מנת לנתח שימוש באתר האינטרנט שלנו ולשפר אותו במרווחי זמן קבועים. הנתונים הסטטיסטיים שאנו מקבלים בדרך זו, עוזרים לנו לשפר את אתר האינטרנט שלנו ולהפוך אותו ליותר מעניין עבורך כמשתמש. במקרים יוצאי דופן בהם נתונים אישיים מועברים לארצות הברית, Google הכפיפה את עצמה ל”מגן הפרטיות” האירופי-אמריקאי (EU-US Privacy Shield) (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework)

הבסיס הנורמטיבי לשימוש ב Google Analytics הינו סעיף 6(1) נקודה a ל GDPR, דהיינו, הסכמתך. כל מידע שאנו שולחים ושמקושר ל cookies, מזהי משתמש (user IDs) או מזהי פרסום (advertising IDs), נמחק באופן אוטומטי לאחר 14 חודשים. כל מידע שהגיע לסיום תקופת יכולת האגירה שלו, נמחק באופן אוטומטי פעם בחודש.

יש באפשרותך למנוע אחסון של cookies באמצעות הגדרה מתאימה בתוכנת הדפדפן שלך. לתשומת לבך, אולם, כי אם תבחר לעשות זאת, ייתכן ולא תוכל לעשות שימוש בכלל הפונקציות באתר אינטרנט זה במלואן. כמו כן, אם תחפוץ למנוע איסוף של נתונים המיוצרים על ידי cookies ומקושרים לשימושך באתר האינטרנט (לרבות כתובת ה IP שלך) ותרצה לבטל את האפשרות כי מידע מסוג זה יעובד על ידי Google, תוכל להוריד ולהתקין קישור דפדפן (browser plug-in) דרך הקישור הבא: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

עוגיות מוסרות (opt-out cookies) מונעות איסוף עתידי של נתונייך כאשר הנך מבקר באתר אינטרנט זה. על מנת למנוע איסוף באמצעות ניתוח אוניברסלי בהתקנים מרובים, יהיה עלייך לבקש הסרה (opt out) מכל המערכות בהן אתה עושה שימוש. לחץ כאן על מנת להגדיר עוגיות מוסרות:Google Analytics ביטול..

מידע נוסף על אודות Google ושימושה בנתונים אישיים ניתן להשיג בכתובות הבאות:

 1. שירותי מפות – Google Maps

אתר האינטרנט שלנו עושה שימוש בשירות המפות “גוגל מפות” (להלן: Google Maps) המופעל על ידי חברת גוגל בע”מ, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA  (“Google”). כאשר הנך ניגש לעמוד הכולל Google Maps, הדפדפן שלך מתקשר ישירות עם שרתי Google. תוכן המפה מועבר ישירות לדפדפן שלך ומוטמע באתר על ידי Google באמצעות רכיב המכונה iFrame. במידה ואינך מעוניין כי Google תאסוף, תעבד או תעשה שימוש בנתונים אודותייך באמצעות אתר האינטרנט שלנו, תוכל לבטל קובץ ג’אווה סקריפט JavaScript)) בהגדרות הדפדפן שלך. אולם, אם תבחר לעשות זאת, לא תוכל לעשות שימוש בתצוגת המפה. פרטים נוספים על אודות עיבוד נתונים על ידי Google נמצאים במדיניות הגנת הפרטיות של Google: https://policies.google.com/privacy

 1. אבטחת מידע
  • החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
  • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

זכות לעיין במידע אישי השמור לגביך במאגר המידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

 • בנוסף, אם המידע שבמאגרי ידיעות אינטרנט משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בהצעה מסחרית”), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. ידיעות אינטרנט תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לידיעות אינטרנט לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתרי ynet – יוסיף להישמר בידיעות אינטרנט על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה ידיעות אינטרנט למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לידיעות אינטרנט לפעול כאמור.
 1. דואר אלקטרוני

 בכפוף לאמור להלן “טוליקה דיגיטל” תהיה רשאית לשלוח אליך מעת לעת בדואר אלקטרוני או במרונים לטלפון הנייד (SMS) מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. במסגרת הרשמתך לאתר תתבקש לאשר זאת ואישורך לכך מהווה אישור לספיריט לשלוח אליך מדי פעם את התכנים האמורים. לידיעתך, יש באפשרותך לבטל את המנוי לקבלת מסרים מסוד זה בכל עת באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של “טוליקה דיגיטל”.

 1. שינוי מדיניות
 2.  
 3. טוליקה דיגיטל” רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרו משתמשים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.
Skip to content